1.
Wiklund S. Social barnavård i nya former. Om marknadsorientering inom barnavårdsarbetet. SVT [Internet]. 28 mars 2016 [citerad 24 februari 2024];12(2-3). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2624