1.
Topor A. Vetenskaplighetens dunkla subjektivitet Om en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen. SVT [Internet]. 31 mars 2016 [citerad 01 december 2023];13(3). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2602