1.
Ahnlund P, Johansson S. Omvårdnadsutbildning som mål eller medel? Om legitimitetsproblem och kunskapssyn. SVT [Internet]. 31 mars 2016 [citerad 02 december 2023];13(3). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2600