1.
Billquist L, Johnsson L. Sociala akter som empiri. Om möjligheter och svårigheter med att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte. SVT [Internet]. 31 mars 2016 [citerad 17 juli 2024];14(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2595