1.
Agerström J, Carlsson R, Ekehammar B, Rooth D-O. Svenska arbetsgivares implicita stereotyper av arabiska muslimer och överviktiga. SVT [Internet]. 11 april 2016 [citerad 23 juni 2024];15(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2574