1.
Kalonaityte V, Kawesa V, Tedros A. Svarta(s) strategier: att hantera rasism och diskriminering som svart svensk. SVT [Internet]. 11 april 2016 [citerad 23 juni 2024];15(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2573