1.
Calleman C. En motsättning mellan två principer om likabehandling? Om rätten att välja personlig assistent. SVT [Internet]. 11 april 2016 [citerad 05 juni 2023];15(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2568