1.
Eriksson L, Dahlstedt M. Debatt: Incitament, piska eller morot? Debattreplik: Framåt – bakåt – varåt?. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 24 februari 2024];16(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2505