1.
Sallnäs M, Wiklund S, Lagerlöf H. Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och vid institutioner. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 02 oktober 2022];17(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2489