1.
Topor A. Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 01 december 2023];17(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2487