1.
Andersson K. Valfrihet och mångfald – ett dilemma för hemtjänsten. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 19 april 2024];17(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2479