1.
Dellgran P, Höjer S. Nya trender och gamla mönster. Doktorsavhandlingarna i socialt arbete 1980-2009. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 17 april 2024];18(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2469