1.
Jeppsson Grassman E, Holme L, Taghizadeh Larsson A, Whitaker A. Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 19 april 2024];18(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2467