1.
Dunér A, Olin E. En begynnande professionalisering? Om gränsarbete och kompetenskrav inom funktionshinderverksamhet och äldreomsorg. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 02 mars 2024];18(4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2461