1.
Bergmark A, Lundström T. Debatt: Svaga argument gentemot Drontens dom – ett svar till Knut Sundell. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 17 april 2024];19(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2456