1.
Stranz H, Wiklund S. Oskälig levnadsnivå? En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 29 februari 2024];19(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2452