1.
Lundström T, Shanks E. Hård yta men mjukt innanmäte. Om hur chefer inom den sociala barnavården översätter evidensbaserat socialt arbete till lokal praktik. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 29 februari 2024];20(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2436