1.
Johansson M, Bergman A-S. Mirakel inom äldreomsorgen? – idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i praktiken. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 19 april 2024];21(1). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2425