1.
Enbom J, Sjöström S, Öhman A. Institutionella villkor för mediehantering – en jämförande kartläggning mellan socialtjänst, skola och polis. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 19 april 2024];21(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2419