1.
Jönson H. Nya avhandlingar: Hjälp att bevara eller förändra? Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 02 december 2023];21(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2413