1.
Brodin H, Matisson T. Lägst ned på skalan? Hälso- och sjukvårdens bemötande av äldre kvinnor som migrerat till Sverige. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 23 juni 2024];21(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2411