1.
Ryrstedt E. Får jag inte bestämma något själv? En studie av kvarstående beslutanderätt hos dementa äldre. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 05 juni 2023];21(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2409