1.
Hedlund D. Vardagens kontraktualisering Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen. SVT [Internet]. 12 april 2016 [citerad 23 juni 2024];21(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2407