1.
Dellgran P, Höjer S. Varfo?r forskarutbildning? Motiv, aspirationer och drivkrafter bland disputerade sjuksko?terskor, la?rare och socionomer. SVT [Internet]. 28 mars 2018 [citerad 17 april 2024];24(2). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2394