1.
Skillmark M. Riskbedömningens logiker i arbetet med mäns våld mot kvinnor. SVT [Internet]. 19 september 2018 [citerad 02 december 2023];24(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2385