1.
Falkenström H, Hjärpe T. Dokumentation och känslor: Socialsekreterares pappers- och känsloarbete. SVT [Internet]. 19 september 2018 [citerad 06 december 2023];24(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2384