1.
Øverlien C. Våld mellan ungdomar i nära relationer: Digitala medier och utövande av kontroll. SVT [Internet]. 18 december 2018 [citerad 04 februari 2023];25(1):67–85. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2382