1.
Gunnarsson E, Karlsson L-B. ”Vi möter de ofrivilliga” – socialsekreterare om äldre personer med missbruksproblem. SVT [Internet]. 05 februari 2019 [citerad 17 juli 2024];25(2):141–157. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2375