1.
Backlund Åsa, Lundström T, Thorén K. Institutioner för ensamkommande barn: Hur kan man förstå en snabbt expanderande och turbulent vård- och omsorgsmarknad?. SVT [Internet]. 02 juli 2019 [citerad 02 mars 2024];25(3-4):211–229. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2364