1.
Ponnert L. Tvångsvård eller frivillig placering? Socialsekreterares resonemang om barns placering när en förälder utövat dödligt våld. SVT [Internet]. 01 juli 2019 [citerad 21 juni 2024];25(3-4):191–210. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2363