1.
Topor A, Denhov A, Bülow P. Socialt arbete och människor med psykiska problem – en introduktion. SVT [Internet]. 10 oktober 2019 [citerad 23 februari 2024];26(1):5–18. Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2358