1.
Ulmestig R, Panican A. Socialt medborgarskap och möjligheten till ett självständigt liv – ekonomiskt bistånd för kvinnor som har lämnat en våldsam partner. SVT [Internet]. 08 september 2016 [citerad 24 februari 2024];22(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2344