1.
Lundqvist A, Mulinari D. Introduktion. SVT [Internet]. 22 september 2017 [citerad 12 augusti 2022];23(3-4). Tillgänglig vid: https://socvet.se/article/view/2324