Brauer, John. ”Ny Bok: Salmonsson, Göran & Spross, Linn (2021): Försörjningens förändrade Former: Lönearbete Och fattigvård under 1800-Talet. Lund: Arkiv förlag”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 3 (januari 2, 2024): 785–788. åtkomstdatum april 20, 2024. https://socvet.se/article/view/5021.