Dahlstedt, Magnus. ” Linnéuniversitetet”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 675–678. åtkomstdatum november 30, 2023. https://socvet.se/article/view/4969.