Andersson, Peter, och David Pålsson. ” Oxford University Press: Oxford”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 672–674. åtkomstdatum november 30, 2023. https://socvet.se/article/view/4968.