Larsson, Anna-Karin. ” Studentlitteratur”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 1 (maj 24, 2023): 503–506. åtkomstdatum december 9, 2023. https://socvet.se/article/view/4760.