Thorson, Jan. ”Försörjningsstöd är Inte förtidspension”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 661–666. åtkomstdatum maj 21, 2024. https://socvet.se/article/view/4715.