Hultgren, Peter. ”Projektifierad Forskning: - Om följeforskning I Ett småskaligt Arbetsmarknadsprojekt”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 3-4 (mars 5, 2023): 363–382. åtkomstdatum april 20, 2024. https://socvet.se/article/view/4682.