Bromark, Kristina, Ylva Spånberger Weitz, Sara Erlandsson, och Ulla-Karin Schön. ”Samskapande Processer: - Om Makt, Ansvar Och Epistemisk rättvisa I Deltagande Forskning”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 3-4 (mars 5, 2023): 325–344. åtkomstdatum september 22, 2023. https://socvet.se/article/view/4680.