Hultman, Lill, Fredrik Sandman, Jeanette Nelson, Mikael Åkerlund, Lena von Koch, och Malin Tistad. ”’Som Erfarenhetsforskare, Då är Man Med Och bestämmer I forskningsprojektet’: - En Autoetnografisk Studie Om En Gemensam Forskningsprocess”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 3-4 (mars 5, 2023): 305–324. åtkomstdatum december 9, 2023. https://socvet.se/article/view/4673.