Samzelius, Tove. ”Kontext Och Deltagande Kunskapsprojekt: - En Kritisk Reflektion”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 3-4 (mars 5, 2023): 269–284. åtkomstdatum mars 21, 2023. https://socvet.se/article/view/4670.