Gruber, Sabine, Kristina Gustafsson, och Johanna Sköld. ”Förord: Deltagande Forskning I Socialt Arbete”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 3-4 (mars 5, 2023): 259–268. åtkomstdatum december 1, 2023. https://socvet.se/article/view/4669.