Alakoski, Susanna. ”Professorsinstallation 2021”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 2 (januari 12, 2023): 235–254. åtkomstdatum februari 4, 2023. https://socvet.se/article/view/4615.