Salonen, Tapio, och Alexandru Panican. ”Kompetensprofilen Hos Undervisande Personal På Socionomutbildningar: En Strategisk fråga för socionomfältet”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 2 (januari 12, 2023): 209–233. åtkomstdatum december 6, 2023. https://socvet.se/article/view/4614.