Avby, Gunilla, och Anna Melke. ”Socialtjänsten Som En hållbar Kunskapsorganisation: Från Vision till Verklighet?”. Socialvetenskaplig tidskrift 29, no. 2 (januari 12, 2023): 195–207. åtkomstdatum juli 17, 2024. https://socvet.se/article/view/4613.