Bergman, Ann-Sofie, Ulrika Järkestig Berggren, och Kerstin Arnesson. ”’Andra ögon idag?’ : - Socialtjänstens Hantering Av barnavårdsutredningar Om våldsutsatthet”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 3 (januari 2, 2024): 739–758. åtkomstdatum februari 29, 2024. https://socvet.se/article/view/4580.