Liebenstein Gegner, Harald, och Verner Denvall. ”Utvecklingsarbete Som Styrteknik: – En Analys Av Hur Utvecklingsledare Erfar Makt I De Regionala stöd- Och Samverkansstrukturerna”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 3 (januari 2, 2024): 719–738. åtkomstdatum februari 25, 2024. https://socvet.se/article/view/4496.