Söderberg, Maria. ”Det Relativa Ickevalet: - En Kritisk Diskursanalys Av Valfrihet Inom äldreomsorgen I Sverige”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 2 (oktober 2, 2023): 627–648. åtkomstdatum november 30, 2023. https://socvet.se/article/view/4470.