Ponnert, Lina. ”Mellan rättslig Reglering Och Professionell Logik:  – Att Hantera orosanmälningar Om våld I barnavården”. Socialvetenskaplig tidskrift 30, no. 1 (maj 24, 2023): 415–434. åtkomstdatum maj 29, 2023. https://socvet.se/article/view/4463.